Wahrnehmung

Wahrnehmung
suvokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Psichinis procesas, sąmonėje atspindintis jutimo organus veikiančio objekto visumą. Objektai gali būti ne tik daiktai, gamtos reiškiniai ar jų atvaizdai, simboliai, bet ir žodžiai, sakiniai, tekstai, poezijos ar prozos, muzikos ar meno kūriniai, savos mintys, jausmai, organizmo būsenos. Suvokti objektą padeda dėmesys, ontogenetinėje raidoje įgyta praktinė ir teorinė patirtis, ypač išlavinta garsinė kalba. Suvokiamas objektas įtraukiamas į patirtį, sprendimų, požiūrių sistemą ir išskiriamas iš kitų įžvelgus jo esmę, reikšmę ir prasmę. Suvokimui ypač padeda atrenkamoji dėmesio funkcija, atmintis, mąstymas ir vaizduotė. Mokymo ir auklėjimo procese mokinių pažįstamosios veiklos plėtotė pradedama jutiminiu suvokimu. Suvokimas gilinamas mokant suvokti žodžius, pagrindines teksto mintis, abstrakcijas. Suvokimo procesui mokiniai parengiami: reikiamai nuteikiami, nurodomas suvokimo tikslas, visapusiškai žadinama, aktualizuojama turima mokinių patirtis naujai mokymo ir auklėjimo medžiagai suvokti. Teisingas suvokimas – supratimo pradžia, o dažnai – ir tikras supratimas. atitikmenys: angl. perception vok. Wahrnehmung rus. восприятие

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Wahrnehmung — Wahrnehmung …   Deutsch Wörterbuch

  • Wahrnehmung — bezeichnet allgemein den Vorgang der Empfindung einer subjektiven Gesamtheit von Sinneseindrücken aus Reizen (Stimuli) der Umwelt und inneren Zuständen eines Lebewesens. Wahrnehmung ist also das unbewusste und/oder bewusste Filtrieren und… …   Deutsch Wikipedia

  • Wahrnehmung — Wahrnehmung, 1) die unmittelbare Auffassung des Gegebenen im Bewußtlein; wird sie durch die äußeren Sinne bewirkt, so ist sie eine äußere W.,[756] geschieht sie durch den inneren Sinn, so ist sie eine innere W. Daher das Wahrnehmungsvermögen der… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Wahrnehmung — Wahrnehmung, die durch die Sinne vermittelte Auffassung eines außerhalb des Bewußtseins Vorhandenen. Je nach dem vermittelnden Sinn unterscheidet man Gesichts , Tast , Gehörswahrnehmungen; die chemischen Sinne (Geruch und Geschmack) wirken wegen… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Wahrnehmung — 1. ↑Apperzeption, ↑Impression, ↑Perzeption, 2. Registrierung …   Das große Fremdwörterbuch

  • Wahrnehmung — Bewusstsein; Rezeption; Kognition * * * Wahr|neh|mung 〈f. 20〉 das Wahrnehmen * * * Wahr|neh|mung, die; , en: 1. das ↑ Wahrnehmen (1): die W. eines Geräuschs, von Gerüchen; die menschliche W.; …   Universal-Lexikon

  • Wahrnehmung — Wa̲hr·neh·mung die; , en; 1 das Erfassen mit den Sinnen, das Wahrnehmen (1) || K : Wahrnehmungsfähigkeit, Wahrnehmungsvermögen || K: Sinneswahrnehmung 2 das, was man wahrnimmt (1) ≈ Beobachtung 3 nur Sg; die Wahrnehmung + Gen / von etwas die… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

  • Wahrnehmung — die Wahrnehmung, en (Aufbaustufe) das Empfinden mit den Sinnesorganen Synonyme: Sinneseindruck, Aufnahme, Erfassen, Empfindung, Perzeption Beispiel: Sie war immer gegen die traditionelle Wahrnehmung der Geschlechter …   Extremes Deutsch

  • Wahrnehmung — Aufnahme, Beobachtung, Eindruck, Empfindung, Erfassen, [Sinnes]eindruck; (Psychol.): Perzeption. * * * Wahrnehmung 1.Eindruck,Sinneseindruck,Erfassen,Aufnehmen;geh.:Perzeption 2.Entdeckung,Beobachtung,Empfinden …   Das Wörterbuch der Synonyme

  • Wahrnehmung — suvokimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Psichinis vyksmas, atspindintis sąmonėje objekto, veikiančio juslių organus, visumą; padidėjęs jautrumas, gebėjimas skirti, diferencijuoti, įprasminti, apibendrinti. atitikmenys: angl …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”